Regulamin HALO 2021

Wersja pierwsza Regulaminu HALO. Zapraszamy do lektury.

Regulamin rozgrywek Halowa Amatorska Liga Orlika, sezon 2020/2021

Spis treści:
I. Postanowienia wstępne
II. Organizacja rozgrywek
III. Przepisy gry
IV. Kary indywidualne
V. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia wstępne

1) Organizatorem Orlikowej Ligi Amatorów jest Stowarzyszenie Orlik Piła
2) Członkowie stowarzyszenia nie czerpią korzyści majątkowych z wpisowego pobranego od drużyn, które zostanie wykorzystane na: opłacenie sędziów, opłacenie pracy osób funkcyjnych, zakup sprzętu, zakup akcesoriów, reklamę, zakup nagród, inne wydatki związaną z ligą.
3) Wpisowe należy uiścić przed startem rozgrywek. Istnieje możliwość rozbicia wpisowego na dwie raty po podpisaniu specjalnego oświadczenia.
4) Oficjalną stroną ligi jest strona orlikpila.pl oraz fanpage na facebooku: fb.com/orlikpila (dostępny bez logowania).
5) Niniejszy Regulamin jest wersją 1, która zgodnie z punktem V, 1 może zostać zmodyfikowana.

II. Organizacja rozgrywek

1) Organizator postara się zapewnić każdej drużynie 11-12 meczów w sezonie.
a) Organizator postanowił przeprowadzić rozgrywki w trzech ligach: Pierwszej (dawniej PRO), drugiej (dawniej FUN) i trzeciej.
b) Mecz trwa 2×15 minut – 1 minuta przerwy
c) Wygrana – 3 punkty, remis – 1 punkt.
d) Strefa zmian znajduje się w obrębie ławki rezerwowych. Zmiana zawodnika poza obrębem ławki rezerwowych może zostać ukarana przez sędziego żółtą kartką.
e) Miejscem rozgrywek jest hala sportowa Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, hala sportowa Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile lub inna hala sportowa w Pile.
f) W szczególnych przypadkach Organizator może zmienić miejsce rozgrywania spotkań, wcześniej informując drużyny.
g) W czasie meczu w obrębie placu gry, ławek rezerwowych, mogą przebywać tylko drużyny grające mecz. Pozostali, oczekują przed wejściem na halę (w korytarzu).
2) O miejscu w tabeli decydują kolejno:
a) Punkty
b) Bezpośredni pojedynek w fazie ligowej
c) Różnica bramek
d) Bramki strzelone
e) Dodatkowy konkurs rzutów karnych
3) Dla najlepszych drużyn i zawodników, organizator przygotował nagrody rzeczowe.
4) Terminarz
a) Mecze powinny odbywać się w niedziele. Mogą zdarzyć się jednak inne terminy ze względu na obłożenie hal sportowych.
b) Przekładanie spotkań

 1. Każdej drużynie przysługuje przełożenie meczu na inny dzień jeden raz w sezonie. Drużyna musi uzgodnić to z przeciwnikiem. Po zgodzie przeciwnika mecz odbędzie się w następnym tygodniu.
  Zasada ta nie obowiązuje w dwóch ostatnich kolejkach ligowych.
 2. Przełożenie musi zostać zgłoszone najpóźniej na 48h przed godziną rozpoczęcia meczu. W innym przypadku przełożenie meczu jest nie możliwe.
 3. Każdej drużynie przysługuje przełożenie meczu na inną godzinę w ramach tego samego dnia jeden raz w sezonie. Kapitan musi uzyskać zgodę przeciwnika oraz dwóch kapitanów drużyn, z którymi chce zamienić termin rozegrania spotkania. Zasada ta nie obowiązuje w ostatniej kolejce ligowej.
 4. Niestawienie się drużyny na mecz skutkuje walkowerem 0-5 i 3 punktami dla przeciwnika.
 5. Oczekiwanie na drużynę trwa maksymalnie 5 minut od ustalonego wcześniej terminu. Wynika to z dużego obłożenia terminarzy hali.
  5) Zgłoszenie drużyny do rozgrywek.
  a) Wszystkie drużyny muszą dostarczyć przed II kolejką listę zawodników (Formularz Zgłoszeniowy). W tym sezonie jest to niezbędne ze względu na Covid-19.
 6. Zawodnicy muszą złożyć własnoręczny podpis
 7. Kapitan poświadcza zgodność zgłoszonego składu
 8. Zgłaszamy do rozgrywek ograniczoną liczbę zawodników – maksymalnie 12. Jest to punkt wyjścia – pierwsza lista – jaką zgłosimy zarządcy obiektu w związku z Covid-19.
 9. Drużyna ma prawo w dowolnym momencie sezonu, ale po pierwszym meczu, zgłosić dodatkowo dowolną liczbę graczy poprzez dodatkowy formularz zgłoszeniowy.
 10. Jeden zawodnik może grać tylko w jednym zespole. Rozegranie meczu w danym zespole skutkuje brakiem możliwości przejścia do innego.
 11. W przypadku gdy wyjdzie na jaw (w trakcie lub po meczu) że zawodnik był nieuprawniony – drużyna karana jest walkowerem 0-5.
 12. Zawodnicy poniżej 16-nastego roku życia winni dostarczyć pisemną zgodę do udziału w HALO prawnego opiekuna.
 13. W momencie gdy dany zawodnik wpisany jest w dwóch drużynach, o przynależności decyduje rozegranie szybciej spotkania w barwach danej drużyny.

b) Przed każdym spotkaniem drużyna powinna wypełnić protokół, wpisując imiona i nazwiska zawodników, a także numery (jeżeli drużyna posiada koszulki z numerami) oraz oświadczenie dotyczące COVID-19.
c) Planujemy wydrukować gotowe karty zgłoszeniowe z imionami i nazwiskami.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy wynikłe z prowadzenia rozgrywek. Ze względu na minimalne wpisowe zawodnicy nie są objęci przez Organizatora ubezpieczeniem NW. Zalecamy ubezpieczenie we własnym zakresie. Zawodnicy podpisując się na karcie zgłoszeniowej, podpisują się również pod oświadczeniem o braku ewentualnych roszczeń wobec Organizatora.

7) COVID i dobre praktyki.
a) Organizator na czas trwania rozgrywek wyznaczy koordynatora bezpieczeństwa.
b) Koordynator bezpieczeństwa będzie, w stałym kontakcie z kierownikiem sali sportowej oraz personelem sali sportowej w celu zapewnienia maksymalnie wysokiego poziomu higieny, czystości i Waszego bezpieczeństwa.
c) Koordynator będzie pilnował przestrzegania zasad noszenia maseczek i odkażania dłoni przed wejściem na parkiet.
d) Zawodnicy wchodzący na halę sportową będą zobowiązani do zasłaniania ust i nosa (potocznie: noszenia maseczki ochronnej) aż do momentu wejścia na parkiet w momencie początku ich spotkania. Ponadto będą zobowiązani od odkażenia płynem dezynfekującym ręce w trakcie wejścia na salę sportową i przed rozpoczęciem ich meczu. Płyn zapewni organizator rozgrywek.
e) Zawodnicy rezerwowi nie muszą mieć ubranych maseczek na ławce rezerwowych.
f) Po zakończonym spotkaniu zawodnicy będą zobowiązani do opuszczenia niezwłocznie sali sportowej, przed startem kolejnego spotkania.
g) Zawodnicy mają zakaz kontaktowego, fizycznego (np. poprzez podanie ręki) witania się z sędziami, organizatorem czy koordynatorem bezpieczeństwa.
h) W przypadku wprowadzenia zakazu rozgrywek (odgórnego, np. rządowego) liga zostanie wstrzymana. Na tę ewentualność przygotujemy osobny protokół postępowania – zastrzegamy sobie prawo do jego wprowadzenia.
i) Organizator dostarczy zarządcy hali listę zawodników biorących udział w rozgrywkach
j) Organizator do protokołu meczowego dodaje klauzulę dotyczące koronawirusa (oświadczenie o braku temperatury, braku zagranicznych podróży oraz oświadczenie o świadomości ryzyka uprawiania sportów kontaktowych, itd.).
k) W czasie meczu w obrębie placu gry, ławek rezerwowych, mogą przebywać tylko drużyny grające mecz. Pozostali, oczekują przed wejściem na halę (w korytarzu).
III. Przepisy gry

1) Rozgrywki prowadzone są według zasad futsalu z modyfikacjami.
2) Modyfikacje:
a) Mecz trwa 2x 15 minut. Przed meczem drużyny mają 1 minutę czasu, przerwa trwa również 1 minutę
b) Obowiązuje zakaz gry wślizgiem. Wślizg blokujący strzał jest dozwolony, zakazany jest wślizg odbierający piłkę.
c) Obowiązują rzuty wolne bezpośrednie.
d) Gra bramkarza:
a) Bramkarz wznawiając grę rozpoczyna ją: rzutem bezpośrednim od bramki, wykopem z pola bramkowego. Obrońcy mogą stać w polu karnym, przeciwnicy nie.
b) Kontrowersyjna sytuacja z golem bramkarza „od bramki do bramki”. Nie jest możliwy ze wznowienia gry np. „z ziemi” z linii pola bramkowego. Jest możliwy z gry po skierowaniu piłki do bramki rywala inną częścią ciała niż ręka.
e) Auty wykonujemy zza boiska albo z linii bocznej nogą. Piłka musi stać nieruchomo. Zawodnik drużyny przeciwnej za przeszkadzanie we wznowieniu może otrzymać żółtą kartę. Aut to rzut wolny pośredni – nie strzelimy z niego bezpośrednio bramki.
f) Zmiany są wielokrotne. Wykonujemy w strefie zmian, w przypadku zejścia kontuzjowanego zawodnika w innym rejonie boiska sędzia musi wyrazić zgodę na wejście rezerwowego. Prosimy pamiętać aby na boisku nie było równocześnie sześciu zawodników. Zła zmiana, powodująca, ze na boisku będzie nieprzepisowy gracz może skutkować żółtą kartką.
3) Obuwie.
a) Dopuszczalne obuwie: buty z płaską podeszwą typu halówki/adidasy, lub każde inne dopuszczone przez sędziego zawodów.
b) Niedopuszczalne obuwie: buty korki typu mix, oraz buty korki metalowe. Lub każde inne niedopuszczone przez sędziego.

IV. Kary indywidualne

1) Kary minutowe – tylko po otrzymaniu czerwonej kartki – 5 minut gry w osłabieniu.
a) Strata bramki nie powoduje powrotu zawodnika na boisko przed czasem
b) W szczególnych przypadkach sędzia ma prawo nałożyć 1 lub 2 minuty kary na zawodnika, jednak ta kara odgrywa w lidze marginalną rolę.
2) Kartki
a) Żółta kartka – według uznania sędziego, za ostrzejszy faul, niebezpieczne zagranie, przekleństwo, niestosowne zachowanie wobec rywala, sędziego, organizatora, kibiców, a także dla jednego z zawodników (wybranego przez drużynę) gdy na boisku omyłkowo znajdzie się sześć osób.
b) Czerwona kartka – za brutalny faul, wejście niezwykle niebezpieczne dla zdrowia, wybitnie niestosowne zachowanie wobec rywala, sędziego, organizatora, kibiców. Gdy bramkarz dostanie czerwoną kartkę opuszcza boisko. Czerwona kartka równoznaczna jest grze w osłabieniu przez 5 minut. Po tym czasie drużyna może wprowadzić innego zawodnika na boisko, zawodnik z czerwoną kartką nie może wejść na boisko. Strata bramki nie powoduje powrotu zawodnika na boisko przed czasem

3) Zawieszenia
a) 1 mecz – po bezpośredniej czerwonej kartce. (2x żółta kartka i w konsekwencji czerwona nie skutkuje zawieszeniem, chyba, że taką decyzję podejmie Organizator po przeanalizowaniu sytuacji).
b) 1-5 meczów w specyficznych przypadkach po zebraniu Organizator + sędziowie. Nie wyszczególniamy takich przypadków, ale zaliczaj ą się do nich wybitnie nie sportowe postawy, brutalne, z premedytacją faule.
c) Od sezonu 2020/2021 Organizator bierze pod uwagę karanie dłuższymi zawieszeniami tzw „recydywistów” czyli osoby które w poprzednich sezonach również były zawieszone na więcej niż 1 mecz za sytuacje nie związane z żółtymi kartkami (na przykład bójki).
4) Od każdej decyzji istnieje możliwość odwołania. Odwołanie musi zostać złożone na oficjalnym piśmie skierowanym do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od opublikowania decyzji. Pismo kieruje kapitan lub organizator danej drużyny. Powinna zostać również uiszczona opłata manipulacyjna, w wysokości 100zł płatne na konto Stowarzyszenia Orlik Piła. W ciągu 3 dni roboczych od opłacenia opłaty, zbierze się komisja w składzie: kapitan wnioskujący, kapitan drużyny przeciwnej (opcjonalnie, decyzja Organizatora), dwaj przedstawiciele organizatora, sędzia z danego spotkania (opcjonalnie, decyzja Organizatora). Odwołanie decyzji następuje większością głosów. W przypadku skutecznego odwołania, opłata manipulacyjna 100zł zostanie zwrócona.

V. Postanowienia końcowe

1) Organizator ma prawo w każdym momencie sezonu zmienić Regulamin, jest to podyktowane między innymi zmieniająca się sytuacją z Covid-19.
a) W przypadku zmiany, dany punkt zostanie opublikowany na stronie Organizatora
b) W sytuacji kontrowersyjnej, w której może zostać naruszona zasada „nie działania prawa wstecz” zbierze się komisja mająca rozpatrzyć daną sytuację sporną w składzie: trzech przedstawicieli organizatora, po jednej osobie z każdej z zainteresowanych stron.
c) Ostateczna decyzja w każdym przypadku należy do Organizatora

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Orlik Piła
Prezes Stowarzyszenia Orlika Piła
Łukasz Stasicki

Start a Conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *