Dzień Zdrowia dla Północnej Wielkopolski

Kontynuacja projektu z 2020 roku!

DZIEŃ ZDROWIA DLA PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI to wydarzenie jakie tradycją miałoby nawiązywać do wydarzeń z 2020 i początku 2021 roku, kiedy organizowaliśmy „Dzień Zdrowia” i „Internetowy Dzień Zdrowia” przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz w 2021 roku „Dzień Sportu dla Wszystkich mieszkańców Złotowa” przy wsparciu Urzędu Miasta Złotów. Te wydarzenia łączyła wspólna cecha: sportu jako przeciwdziałania złym nawykom w pandemii Covid-19 oraz uzależnieniom. Skierowane były dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców.

DZIEŃ ZDROWIA DLA PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI to nowa inicjatywa Stowarzyszenia Orlik Piła, będąca hybrydą tych poprzednich wydarzeń. Chcielibyśmy przeprowadzić zawody sportowe dla dzieci, konsultacje z Policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Pile w sprawie przeciwdziałania uzależnieniom, warsztaty z użyciem ALKO-googli oraz NARKO-googli, konkurs plastyczny dla dzieci oraz konkurs wiedzy o przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród dorosłych – rodziców oraz wśród młodzieży.

GŁÓWNYM CELEM DNIA ZDROWIA DLA PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI byłoby przeciwdziałanie uzależnieniom związanym z nadużywaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, dopalaczy i narkotyków. Przeciwdziałalibyśmy poprzez prelekcje, wykłady, konkursy i gry związane z tematyka przeciwdziałania uzależnieniom oraz obrazującymi alternatywne do alkoholu, narkotyków, używek, spędzanie wolnego czasu.

Chcemy zwiększyć świadomość mieszkańców północnej Wielkopolski o przeciwdziałaniu uzależnieniom, natywnym skutkom picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, poprawić ich stan kondycji fizycznej oraz psychicznej, zmotywować do prowadzenia zdrowszego trybu życia, w zakresie:

 1. Dzieci i młodzież:
  • negatywne skutki używek, narkotyków, alkoholu, papierosów poprzez: zajęcia z użyciem ALKO i NARKO gogli, konkurs wiedzy, pogadanka z Policjantem
  • gry i zabawy sportowe w trakcie „Dnia Zdrowia” – Tor przeszkód z użyciem ALKO i NARKO gogli
  • Dla młodszych dzieci dodatkowo przewidujemy konkurs plastyczny „Sport to zdrowie” którego tematyką byłoby zobrazowanie sportu jako alternatywy dla picia alkoholu i zażywania narkotyków.  
  • Dla młodszych dzieci dodatkowo przygotujemy zajęcia integracyjno-sportowe, prowadzone przez trenera piłki nożnej Mateusza Kosteckiego, reprezentanta Polski w futsalu. Mateusz Kostecki po zajęciach integracyjnych i ogólnorozwojowych poświęci dzieciom czas na pogadankę dotyczącą jego występów w reprezentacji Polski oraz drogę dojścia do spełnienia marzeń (poprzez zdrowy tryb życia, pracę i stawianie sobie celów a nie uciekanie w używki). W swoim wystąpieniu wskaże, że narkotyki i alkohol nie tyle nie pomagają, co przeszkadzają w realizacji marzeń. Wskaże, że alkohol to przeszkoda przez którą karier nie zrealizowało wielu dobrze zapowiadających się sportowców.
  • szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi aby nie popadać w alkoholizm oraz szkolenie w zakresie przeciwdziałania sytuacji gdy już osoba z rodziny sięga „po pierwszy kieliszek” – przeprowadzone przez socjoterapeutę
  • Bezpłatne konsultacje z socjoterapeutą
 2. Dorośli i starsi:
  • negatywne skutki używek, narkotyków, alkoholu, papierosów poprzez: zajęcia z użyciem ALKO i NARKO gogli, konkurs wiedzy, pogadanka z Policjantem
  • Pogadanka na temat wykrywania początków uzależnień oraz przeciwdziałanie negatywnym postawom wśród dzieci – skierowane głównie do rodziców
  • Motywacja do zdrowego trybu życia poprzez ogólnodostępne zawody sportowe
  • Poprawa stanu fizycznego i psychicznego poprzez darmowe zajęcia z fizjoterapeutą oraz trenerem personalnym w myśl hasła „Sport to zdrowie”. Będzie pogadanka i wykład o ćwiczeniach jakie należy wykonywać w trosce o zdrowy kręgosłup oraz ćwiczenia dla osób wychodzących z nałogów: od alkoholu, dopalaczy, papierosów, narkotyków, chcących do swojego życia wprowadzić element sportu jako odskoczni od nałogów. Nastawienie na sport jako świetny sposób dla poprawy samopoczucia oraz kondycji psycho fizycznej której rola jest nieoceniona aby nie wpadać w nałogi.
  • Pogadanka z dietetykiem na temat poprawności układania diety oraz stosowania pozamedycznych substancji leczniczych – stosowania tabletek nasennych i uspokajających. Ponadto przekaże informacje co dzieje się z organizmem gdy dochodzi do nadmiernego spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy
  • Szkolenie socjoterapeuty dotyczące wczesnej interwencji kryzysowej dla rodziców w kontakcie z dziećmi, głównie z dziećmi które mogą wykazywać objawy popadania w nałogi alkoholowe, narkotykowe itp.
  • Bezpłatne konsultacje z socjoterapeutą

Oprócz powyższych, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci planujemy zorganizować mecze piłkarskie w formie turnieju – rywalizacji sportowej, nad którymi piecze będą czuwać sędziowie piłkarscy oraz spiker, informujący przez mikrofon o korzyściach płynących z uprawiania sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu dla używek takich jak alkohol, narkotyki, dopalacze i inne.

Start a Conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *