HALO, ciąg dalszy.

Ważne informacje odnośnie halówki.

Stan obecny:

Halówka została przerwana w styczniu, rządowym zakazem uprawiania amatorskiego sportu. W chwili przerwania, liga FUN 2 miała do rozegrania 3 mecze, liga FUN 1 miała do rozegrania 4 mecze, a liga PRO miała do rozegrania 7 meczów (6 rewanżów i 1 z pierwszej rundy).

Protokół covidowy

Przed rozpoczęciem sezonu na naszej stronie został opublikowany protokół covidowy (do znalezienie bez problemu). Przewidzieliśmy taka ewentualność jaka miała miejsce. Dwa najważniejsze punkty:

W przypadku dłuższego zakazu (trwającego np. 3 miesiące), rozgrywki zostaną zakończone przedwcześnie.
a. Nie zostanie wyłoniony mistrz. Mistrz może być wyłoniony tylko w przypadku rozegrania przez wszystkie drużyny z danej ligi wszystkich meczów.
b. Wpisowe zostanie proporcjonalnie pomniejszone o dotychczas poniesione koszty w związku z organizacją kolejek (koszty hali, sędziów, nagród) a następnie zwrócone drużynom.

DECYZJE

Po konsultacjach ze wszystkimi kapitanami, podjęliśmy następujące decyzje:

  1. Liga PRO zostaje przerwana i zakończona, bez wyłaniania mistrza. Gratulujemy wszystkim drużynom walki, zwłaszcza Mrówce która po 5 kolejce (na 12 do rozegrania) zajmowała pierwsze miejsce. Uzasadnieniem jest fakt, że nie rozegrano nawet 3/4 spotkań, w zasadzie nie rozegrano nawet połowy. Wszystkie drużyny poza jedną stwierdziły, ze dokańczanie sezonu w październiku będzie problematyczne ze względu na mecze na trawie i drużyny chcą przystąpić do nowego sezonu w listopadzie.
  2. Drużyny ligi PRO które zapłaciły całe wpisowe otrzymały informacje dotyczące zwrotu lub kompensaty poprzez darmowy start w OLA 2021. Co ważne w punkcie B – oddaliśmy proporcjonalne wpisowe, bez pomniejszania o poniesione koszty nagród.
  3. Ligi FUN 1 i FUN 2 nie zostają przerwane, będą kontynuowane przed startem sezonu 2020/2021. Ligi dokończą 3-4 kolejki najprawdopodobniej w październiku, a od listopada ruszy nowy sezon HALO. O szczegółach poinformujemy.

Start a Conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *