Wojskowy Tor Przeszkód dla Wszystkich

W najbliższym czasie ponownie staną w szranki uczniowie, młodzież i dorośli, chcący zmierzyć się w kultowym torze przeszkód. Tor stylizowany na policyjny, organizowany tym razem przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego, to już kultowe wydarzenie dla uczniów pilskich szkół ponadpodstawowych. Spodziewajcie się relacji z tego wydarzenia na naszym profilu facebookowym.

W trakcie wydarzenia uczestnicy będą rywalizować na Wojskowym Torze Przeszkód, stylizowanym na tor policyjny.

Policyjny tor przeszkód, nazywany również torami przeszkód dla służb mundurowych, to specjalnie zaprojektowane tory lub trasy, na których funkcjonariusze policyjni oraz inne służby mundurowe szkolą się i doskonalą swoje umiejętności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz sprawności fizycznej. Tory przeszkód są kluczowym elementem treningu dla funkcjonariuszy policji i innych służb porządkowych, umożliwiającym im nabycie umiejętności, które są niezbędne w codziennej służbie.

Typowe elementy policyjnego toru przeszkód obejmują:

Test sprawności fizycznej składa się z ośmiu ćwiczeń przeprowadzonych w jednym dniu w następującej kolejności:

Okrążanie stojaków;

Kandydat do służby wstaje z materaca i rozpoczyna bieg w kierunku pierwszego stojaka. Okrąża go, zaczynając z prawej strony, następnie biegnie do drugiego stojaka i okrąża go z lewej strony.

Przewroty na materacu;

Kandydat do służby wykonuje przewroty gimnastyczne lub przewroty przez bark na ułożonych wzdłuż 3 materacach (przewroty wykonuje się w płaszczyźnie strzałkowej): pierwszy w przód, po obrocie o 180 stopni, drugi w tył, po obrocie o 180 stopni, i trzeci w przód. Przewroty wykonuje się z przysiadu podpartego lub z postawy wyższej.

Przeniesienie manekina [ u nas 5kg piłki lekarskiej]:

Po dobiegnięciu do materaca kandydat do służby chwyta położonego na nim manekina o masie 28 kilogramów i przenosi go w dowolny sposób, omijając stojak ustawiony w odległości 5 metrów od materaca, a następnie wraca i kładzie manekina na ten sam materac.

Pokonanie górą płotków lekkoatletycznych;

Po dobiegnięciu do ustawionych w rzędzie czterech płotków lekkoatletycznych o wysokości 76 centymetrów kandydat do służby pokonuje te płotki dowolną techniką nad ich górną krawędzią.

Rzuty piłkami lekarskimi;

Po dobiegnięciu do wyznaczonej linii kandydat do służby wykonuje 5 rzutów piłkami lekarskimi o masie 3 kilogramów (ułożonymi w szeregu przed linią rzutu) oburącz zza głowy w przód na odległość powyżej 5 metrów (piłka musi przekroczyć linię wyznaczającą odległość 5 metrów). Dotknięcie, przekroczenie linii w trakcie i po wykonaniu rzutu lub nieosiągnięcie wymaganej odległości skutkuje niezaliczeniem rzutu, przy czym kandydat do służby może dodatkową piłką poprawić jeden niezaliczony rzut.

Przenoszenie piłki lekarskiej;

Kandydat do służby z pozycji leżenie tyłem na materacu, z nogami ugiętymi w stawach kolanowych pod dowolnym kątem i stopami zaczepionymi pod dowolnym szczeblem drabinki, trzymając w dłoniach piłkę lekarską o masie 2 kilogramów (piłka dotyka materaca za głową), wykonuje 10 przeniesień piłki lekarskiej w taki sposób, żeby piłką dotknąć materaca, a następnie dowolnego szczebla drabinki.

Pokonanie górą skrzyń gimnastycznych;

Kandydat do służby pokonuje dowolną techniką każdą z czterech pięcioczęściowych skrzyń gimnastycznych ponad ich górną płaszczyzną;

Bieg wahadłowy.

Kandydat do służby przebiega 10 razy dystans 5 metrów pomiędzy stojakami, ze zmianą kierunku biegu, przy czym przy każdym nawrocie dłonie nie mogą dotknąć podłoża, a obie stopy muszą dotknąć podłoża za liniami wyznaczającymi dystans. Przekroczenie linii po dziesiątym poprawnym pokonaniu dystansu kończy test sprawności fizycznej – następuje wyłączenie stopera.

W trakcie wydarzenia przeprowadzimy kurs pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc przedmedyczna to zbiór działań podejmowanych przez świadków lub osoby obecne na miejscu wypadku lub sytuacji nagłej, której celem jest zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy poszkodowanym do czasu przybycia profesjonalnej opieki medycznej. Oto kilka podstawowych zasad pierwszej pomocy przedmedycznej:

 1. Zadzwoń po pomoc: W przypadku poważnego wypadku lub choroby, zadzwoń natychmiast na numer alarmowy (w Polsce 112 lub 999) i poinformuj dyspozytora o sytuacji oraz lokalizacji.
 2. Zabezpiecz miejsce wypadku: Upewnij się, że miejsce wypadku jest bezpieczne dla ciebie i poszkodowanych. Jeśli to możliwe, wyłącz źródło zagrożenia, takie jak wyłączenie prądu czy usunięcie źródła ognia.
 3. Ocena sytuacji: Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania, ocen sytuację, aby ustalić liczbę poszkodowanych i stopień ich obrażeń. Upewnij się, że nie ma żadnych innych ukrytych zagrożeń.
 4. Zachowaj bezpieczeństwo własne: Pamiętaj, że twoje bezpieczeństwo jest priorytetem. Jeśli sytuacja jest niebezpieczna, nie ryzykuj swojego zdrowia, zanim nie zostanie usunięte zagrożenie.
 5. Udzielanie pierwszej pomocy: Jeśli jesteś pewny, że możesz pomóc, rozpocznij udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym. Oto kilka podstawowych kroków, które możesz podjąć:a. Sprawdź oddech i krążenie: Upewnij się, że poszkodowany oddycha. Jeśli nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO).b. Zatrzymywanie krwawienia: Jeśli poszkodowany krwawi, spróbuj zatrzymać krwawienie poprzez uciskanie na ranę lub stosowanie opatrunków.c. Unieruchomienie złamań: Jeśli podejrzewasz złamanie kości, unieruchom poszkodowaną kończynę, stosując odpowiednią szynę lub opaskę.d. Pomoc przy uduszeniach: Jeśli poszkodowany ma trudności z oddychaniem z powodu czegoś, co zablokowało drogi oddechowe, zastosuj manewr Heimlicha.e. Pomoc przy oparzeniach lub odmrożeniach: Chłodź lub ocieplaj poszkodowanego w zależności od rodzaju obrażeń.
 6. Komfort psychiczny: Oprócz pomocy fizycznej, ważne jest również zapewnienie poszkodowanym wsparcia emocjonalnego. Rozmawiaj z nimi, utrzymuj spokój i zapewniaj pocieszenie.
 7. Monitorowanie stanu poszkodowanego: Pozostaw poszkodowanego pod opieką profesjonalistów, aż przybędzie karetka pogotowia. Monitoruj jego stan i informuj ratowników o zmianach w sytuacji.

Pamiętaj, że pierwsza pomoc przedmedyczna powinna być podstawową umiejętnością każdego, ponieważ w nagłych przypadkach może uratować życie lub zmniejszyć skutki obrażeń. Warto również regularnie odświeżać wiedzę i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.

Mecenasem wydarzenia jest MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ oraz WOJSKO POLSKIE. Kilka słów o tych kluczowych i strategicznych instytucjach.

Rola Wojska Polskiego w budowaniu stabilności państwa oraz zapewnianiu bezpieczeństwa Polaków jest kluczowa i wielowymiarowa. Oto kilka aspektów, które ilustrują tę rolę:

 1. Obrona terytorialna: Wojsko Polskie jest głównym narzędziem obrony terytorialnej Polski. Jego obecność i gotowość stanowią istotny element odstraszania potencjalnych zagrożeń oraz reagowania na ewentualne ataki. Dzięki temu obywatele Polski mogą czuć się bezpieczniej w swoim kraju.
 2. Współpraca z sojusznikami: Polska jest członkiem NATO, co oznacza, że w razie potrzeby może liczyć na wsparcie sojuszników. Wojsko Polskie uczestniczy w działaniach sojuszniczych, co wzmacnia współpracę i solidarność między państwami członkowskimi, a tym samym przyczynia się do bezpieczeństwa całego regionu.
 3. Zarządzanie kryzysowe: Wojsko Polskie może być zaangażowane w działania zarządzania kryzysowego, takie jak pomoc humanitarna, ochrona cywilów, zwalczanie katastrof naturalnych, czy udział w misjach pokojowych pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Te działania pomagają budować stabilność w regionie i na świecie.
 4. Cyberbezpieczeństwo: W dzisiejszych czasach cyberprzestrzeń odgrywa kluczową rolę w zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego. Wojsko Polskie bierze udział w działaniach związanych z cyberbezpieczeństwem, pomagając w ochronie krytycznej infrastruktury i danych państwowych.
 5. Wspieranie bezpieczeństwa międzynarodowego: Wojsko Polskie uczestniczy w operacjach międzynarodowych, w tym w walce z terroryzmem oraz w innych działaniach zmierzających do stabilizacji regionów dotkniętych konfliktami. Działa to na rzecz bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale także innych krajów.
 6. Budowanie zaufania społecznego: Wojsko Polskie odgrywa rolę w budowaniu zaufania społecznego poprzez swoje działania na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Działania edukacyjne, szkoleniowe i informacyjne pomagają społeczeństwu zrozumieć znaczenie obronności narodowej i wspierać te wysiłki.

Warto podkreślić, że Wojsko Polskie działa w kontekście demokratycznym, gdzie cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi jest fundamentalna. Zadaniem wojska jest służba narodowi i obrona interesów kraju, z poszanowaniem praw człowieka i zasad demokracji. Współpraca i koordynacja działań z innymi służbami państwowymi, takimi jak policja czy służby ratownicze, jest kluczowa dla zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa obywateli.

Ponadto współpracując z Zespołem Szkół Teatralnych w Pile oraz z MON polecamy rekrutacje do klas mundurowych, zwłaszcza o profilu wojskowym!

Poznaj swoje możliwości, rozwijaj umiejętności przydatne w życiu i zobacz, jak duma narodowa i służba dla kraju mogą stać się częścią Twojej przyszłości!

Chcesz zyskać wyjątkowe doświadczenie, które poszerzy Twoje horyzonty i otworzy nowe możliwości? Szukasz okazji do zdobycia wiedzy i umiejętności, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu cywilnym lub karierze wojskowej? Jeśli tak, to klasa o profilu wojskowym jest właśnie dla Ciebie!

Przyjdź do klasy o profilu wojskowym, gdzie czeka na Ciebie:

 • Profesjonalne szkolenie: Dowiesz się, jak działać w trudnych sytuacjach, zdobędziesz umiejętności takie jak pierwsza pomoc, orientacja w terenie, techniki przetrwania i wiele innych.
 • Kształtowanie charakteru: klasa promuje wartości takie jak dyscyplina, odpowiedzialność, współpraca zespołowa i szacunek. To nie tylko przygotowanie do kariery wojskowej, ale także do bycia lepszym obywatelem.
 • Zajęcia z edukacji obywatelskiej: Poznasz historię i tradycje wojskowe, a także dowiesz się, jak działa państwo i jakie są Twoje prawa i obowiązki obywatelskie.
 • Wsparcie w planowaniu kariery: szkoła oferuje doradztwo zawodowe, które pomoże Ci zrozumieć, jakie ścieżki zawodowe są dostępne po ukończeniu klasy o profilu wojskowym.
 • Nowe przyjaźnie i wspólnotę: Znajdziesz rówieśników o podobnych zainteresowaniach, z którymi będziesz mógł/a budować trwałe relacje.

Jeśli jesteś gotowy/a na wyzwanie i chcesz wzmocnić swoje umiejętności oraz charakter, to zapraszamy do klasy o profilu wojskowym. Zdobądź wyjątkowe doświadczenie, które otworzy przed Tobą drzwi do różnych ścieżek zawodowych i da Ci możliwość służby dla kraju. Dołącz i bądź częścią tej inspirującej społeczności!

Start a Conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *